Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

CzechPOINT

x

Město Třemošnice provozuje od roku 2008 také svůj Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, který je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Výpisy z Czech POINTu získáte v úředních hodinách na:

oddělení matriky, č. dveří 101:

  • Ing. Jana Němcová,  469 611 133
  • Romana Doležalová, 469 611 119

sociální odbor, č. dveří 206:

  • Hana Pecharová, 469 611 120

 

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč a každá další strana výpisu částkou 10,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně.

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč a každá další strana výpisu částkou 10,- Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou 100,- Kč a každá další strana výpisu částkou 10,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč.

Výpis z Bodového hodnocení řidiče

Výpis bodového hodnocení řidiče umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč.

Datové schránky

Na kontaktních místech Czech POINTu  lze zajistit např.:

  • vyřízení žádosti o zřízení datové schránky
  • zrušení datové schránky
  • opětovné zpřístupnění datové schránky
  • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a zažádání o nové
  • přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Při jakémkoliv podání v souvislosti s datovými schránkami musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je úředně ověřená.

Další poskytované služby v rámci Czech POINTu:

  • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak

Poplatek za autorizovanou konverzi 30,-Kč/1 stránku. Ostatní úkony týkající se datové schránky jsou bezplatné, zpoplatněná je pouze opětovná žádost o nové přístupové údaje během 3 let částkou 200,- Kč.

Další informace o možnostech služby a dotazy ke službě naleznete na oficiálních stránkách: www.czechpoint.cz

Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2
6
2
7
3
8
3
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
2
16
2
17
1
18
4
19
2
20
1
21
1
22
1
23
2
24
1
25
3
26
1
27
1
28
1
29
1
30
2
31
1
1
2
2

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0