Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany města Třemošnice. Více informací naleznete zde.

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Svátek

Dnes je 25.7.2021

Svátek má Jakub

Zítra má svátek Anna

Certifikát

Městský úřad Třemošnice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Odkazy

logo

logo_ODM

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Jednací řád Zastupitelstva města Třemošnice

Zastupitelstvo města Třemošnice (dále jen „zastupitelstvo“) se v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (dále jen „zákon“), usneslo dne 19. 12. 2018 na tomto jednacím řádu:

1. Jednací řád zastupitelstva upravuje podrobnosti průběhu zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo se ve své činnosti řídí zákonem.

2. Zastupitelstvo rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84, 85 zákona a dále si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti města mimo pravomoci, které jsou vyhrazeny radě města.  

3.  Zasedání zastupitelstva (dále jen „zasedání“) svolává starosta podle potřeby, nejméně však 1 x za tři měsíce. MěÚ informuje o místě, době a programu zasedání alespoň 7 dní před jeho konáním (úřední deska).

4. Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit zasedání. V opačném případě se omluví starostovi, místostarostovi nebo tajemnici.

5. Program na zasedání předkládá rada města. Na zasedání může být jednáno jen o věcech, které byly navrženy v programu. O zařazení dalších bodů jednání rozhoduje zastupitelstvo.

6.  Písemné podklady k jednání zastupitelstva doručí Městský úřad jeho členům zpravidla nejpozději 3 dny před zasedáním nebo jsou členové zastupitelstva podrobně seznámeni s programem jednání na zasedání rozšířené rady.

7. Zastupitelstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení nebo v průběhu zasedání není přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů jeho náhradní zasedání.

8. Navržené usnesení je přijato, pokud nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (minimálně 8) vyslovila s jeho obsahem souhlas.

9. Hlasování o navržených usneseních probíhá veřejně, a to i v případě volby – zdvižením ruky „pro“, „proti“ nebo „zdržel se hlasování“. 

10. V případě uplatnění protinávrhu členem zastupitelstva se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu.

11. V případě předložení návrhu usnesení ve variantách se hlasuje v pořadí předložených variant.

12. Starosta: řídí, ukončuje nebo přerušuje zasedání, řídí hlasování, informuje o počtu přítomných členů, o zápisu z předchozího zasedání, předkládá návrh na složení návrhové komise a určuje dva ověřovatelé zápisu. Předkládá k rozhodnutí usnesení rady, které pozastavil pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit.

13. Doba diskusního vystoupení členů zastupitelstva i občanů je omezená na max. 5 minut. Technické poznámky jsou omezeny na max. 1 minutu.

14. Návrh usnesení předkládá návrhová komise a musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

15. Zveřejnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje MěÚ vyvěšením na úřední desce a webových stránkách města.

16. Kontrolu plnění usnesení provádí kontrolní výbor a informuje o zjištěných skutečnostech zastupitelstvo města.

17. Ruší se jednací řád Zastupitelstva města Třemošnice ze dne 17. 12. 2014.