Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Spolky a sdružení

Dětská skupina SPORT KIDS z. s.

Dětská skupina SPORT KIDS je jednou ze služeb péče o dítě předškolního věku spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. Jsme registrováni u MPSV od roku 2016. Jsme zařízení s přátelskou rodinnou atmosférou, s celoročním provozem pro děti ve věku od 1 roku do 6 let s celkovou kapacitou 12 dětí. Nabízíme různé možnosti docházky dětí, včetně celodenní. Jsme tu pro Vás po-pá od 6:30 - 16:00, včetně letních prázdnin. 
Naší prioritou je, aby děti prostřednictvím hry a zábavy rozvíjely svojí jedinečnou osobnost. Do péče o děti na základě individuálního přístupu citlivě zařazujeme hudební nauku, rytmická cvičení, pohybová cvičení, logopedické hry, výtvarné činnosti, práci v terénu s přírodninami, ekologickou nauku ...
Zejména se zaměřujeme na:
•    Motorické dovednosti - úchop lžíce, pastelky, kostičky, vázání tkaniček,  samostatné oblékání, využívání nočníků
•    Řečové dovednosti - výslovnost a čistota projevu, odstraňování nevhodných logopedických návyků
•    Motorické návyky - pozdrav, poděkování, prosba, vyjádření empatie, omluva, partnerské chování mezi dětmi

Barbora Klimešová
tel.: 775 707 244
email: info@sportkids-cz.cz
www.ds.sportkids-cz.cz
FB: https://www.facebook.com/detskaskupinasportkidstremosnice.cz

 

Čtyřlístek Třemošnice z. s.znak

 • Akce pro děti i dospělé
 • Pořadatel festivalu Folk na Lichnici

www: www.folknalichnici.cz

 

Rodinné centrum Třemánek

Koordinátorka: MVDr. Jana Jeřábková

Tel.: 723115509

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009649775986

email: rctremanek@seznam.cz

www: https://rctremanek.estrany.cz

 

Sbor dobrovolných hasičů Třemošnicehasičský znak

Roku 1912 zakoupila Správa nadačního velkostatku v Ronově hasičskou stříkačku pro Třemošnici. Tím byla počata příprava založení hasičského sboru. Obec Třemošnice následně pořídila výzbroj a ošacení pro 17 osob a 3. srpna 1913 došlo k založení Sboru dobrovolných hasičů. Sbor se stal členem hasičské župy čáslavské, podřízené Zemské ústřední hasičské jednotě království Českého. Činnost sboru narušila 1. světová válka. 6. ledna 1919 byla činnost obnovena. Roku 1923 prodal nadační velkostatek obci pozemek pro stavbu hasičské kolny, se kterou bylo ihned započato a 18. listopadu 1923 byla do kolny stříkačka slavnostně přivezena. Až do konce 2. světové války měla obec stříkačku s ručním osmimužným pohonem. Po válce byla zakoupena první motorová stříkačka, přívěsná na dvoukolovém podvozku. Od roku 2001 je požární zbrojnice umístěna v objektu někdejší kotelny „v roští ‟. Vybavení bylo postupně nahrazováno novějšími a výkonnějšími typy a novými vozy. 

Momentálně je JSDH zařazeno v JPO II, s výjezdovým časem do 5 minut od vyhlášení poplachu, a to ve dne i noci 24 hodin 365 dní v roce. Jednotka má průměrně 93 výjezdů za rok. 

Sbor dobrovolných hasičů má momentálně dva oddíly – mladší hasiči Plamínek a starší hasiči Dráčata. Hasičský kroužek mohou navštěvovat děti od zahájení školní docházky do 18 let, v hasičské zbrojnici. Během roku se zabývají celoroční činností mladých hasičů – záchranářů. Náplní není jen požární sport, ale rozvíjí se i v dalších činnostech, které je během života mohou potkat. Během roku jezdíme na různé soustředění, lyžování, plavání, soutěže a akce. Děti jsou vedeny k odpovědnosti k sobě samým i společnosti, výcvik a činnost probíhá v týmovém duchu. Během letních prázdnin pořádáme příměstský nebo pobytový tábor.

www: http://www.hasicitremosnice.cz

 

Klub důchodců

 • je zájmové sdružení osob v důchodovém věku žijících v Třemošnici a okolí
 • pravidelná schůzka je vždy první čtvrtek v dubnu v 17:00 hodin v DPS v Třemošnici
 • činnost: 2 poznávací zájezdy po ČR, jeden v červnu, druhý v září
 • činnost dotuje Město Třemošnice
 • v současné době má Klub důchodců cca 60 členů

kontakty: Ing Eva Hamplová

tel.:604 571 390

email: hampleva@centrum.cz

 

Závraťáci

Účelem spolku Závraťáci je pozvednutí společenského života v místní části Závratec, péče o společné zájmy obyvatel místní části a ochrana přírody a krajiny v Závratci a okolí.

email: kontakt@zavratec.cz

tel.: Věra Zemanová 603 779 883

 

Čwachták z. s.

- pořádání letního hudebního festivalu Čwachták fest

Kontakt:

https://m.facebook.com/100057080695194/

email: cwachtakfest@seznam.cz

 

Divadelní ochotnický spolek Třemošnice

Ochotnické divadlo v Třemošnici má prastaré kořeny. Ze vzpomínek pamětníků se datuje činnost spolku od roku 1883. Po 1. světové válce v Třemošnici působily dva spolky, které se v roce 1939 sloučily. Divadelní činnost přerušila 2. světová válka. Od podzimu 1945 opět divadlo „ožilo“ a repertoár spolku byl velmi bohatý. Ochotníci se účastnili také různých akcí a přehlídek. Dlouholetými režiséry byli Ing. František Hochman a Jiří Šámal. Po malé přestávce se od roku 2002 pravidelně nastudovávalo jedno až dvě představení ročně. V roce 2020 a 2021 vzhledem ke covidové situaci byla činnost spolku přerušena. K jejímu obnovení došlo v roce 2022 nastudováním pohádky. Na počátku roku 2023 místní ochotníci uspořádali k výročí 140 let trvání spolku výstavu své činnosti od historie po současnost nazvanou „140 let Divadelního ochotnického souboru Třemošnice“ a uvedli reprízu nastudované pohádky.  

kontakt: romana.cermakova@seznam.cz

 

ŽSK Třemošnice – oddíl kopané

 • Sportovní oddíl

www: https://sktremosnice.webnode.cz/

 

ŽSK Třemošnice – oddíl volejbaluznak

 • Sportovní oddíl volejbalu
 • Pořádání turnajů pro veřejnost

Mgr. Jiří Olexa - olexji@centrum.cz

 

ŽSK Třemošnice - florbal

ŽSK Třemošnice – tenisový oddíl

 • Sportovní oddíl tenisu hrající Východočeskou krajskou soutěž
 • Pořádání turnajů

Opočenský Martin tel. 606 603 455

Veselý Martin tel. 736 680 456

 • Možnost lekcí tenisu s trenérem

Isach Josef tel. 777 753 151

 • Možnsot pronájmu kurtů

Vašiček Radim tel. 601 551 547

 

Automotoklub Třemošnice v ÚAMKznak

 • Úprava a údržba motokrosového areálu Kubíkovy Duby.
 • Pořádání motokrosových závodů pro všechny věkové kategorie.
 • Zajišťování pravidelných středečních tréninků od března do října 
 • Upřesnění termínů závodů a tréninků je uváděno na facebooku AMK Třemošnice. 

Václav Růžička (předseda AMK), tel. +420 777 625 815
Jaroslav Chytil (jednatel AMK), tel. +420 736 141 769
Facebook: AMK Třemošnice

Karate Klub Lichnice karatekarate

 • Škola bojového umění se zaměřením na sportovní karate pro děti a mládež s třicetiletou tradicí.
 • Nabízíme výuku karate, sebeobrany, zlepšení pohybové koordinace, fyzické zdatnosti, sebevědomí a koncentrace.
 • Možnost získání technických stupňů od základních kyu až po mistrovské dan.
 • Účast na republikových, evropských i světových soutěžích – Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.
 • Možnost speciálních soukromých tréninků.

Petr Kosina  
tel. 606890628
e-mail: kklichnice@seznam.cz
www: kklichnice.wz.cz
Facebook: Karate Klub Lichnice

 

MODELA klub Třemošnice

 • volnočasové aktivity dětí a mládeže se zaměřením na modelářství
 • pořádáme soutěže v kategoriích – házedla, rádiem řízené větroně RC V2

email: chlad.jar@seznam.cz

 

Cykloturistický oddíl

Cykloturistický oddíl pořádá pravidelné akce, které jsou určeny všem, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Každý měsíc pořádáme dvě akce. 

V současné době máme 40 členů. Akce jsou inzerovány v Třemošnických novinkách a na informační tabuli IC.

Novotný Josef  
tel.: 732 249 944
e-mail: pepatremosnice@seznam.cz

 

MO ČRS Prachovice – se sídlem v Třemošniceznak

Místní organizace Prachovice se sídlem v Třemošnici je samostatně hospodařící rybářská organizace spadající pod Český rybářský svaz. Ke sportovnímu rybolovu využíváme revír 451 365 Pekelský potok 1 A. Do tohoto revíru spadají dva rybníky Horní a Dolní Pekelský o celkové rozloze cca 16 ha. Rybníky se nachází v Chráněné krajinné oblasti Železné hory.

email: jednatel@rybarikraskov.cz
tel.: 777 59 00 17
www: https://rybarikraskov.cz

 

Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s.,

Ronov nad Doubravou a okolí

Náš spolek vznikl v roce 1936 vystoupením včelařů z čáslavského spolku, který byl tehdy jediným v našem kraji. Zabýváme se chovem včel, chráníme a rozšiřujeme pylodárné a nektarodárné plodiny.

Naše organizace působí na rozsáhlém území, které zahrnuje 28 obcí, kolem sedmdesáti včelařů s přibližně sedmi sty včelstvy.

Jako organizace především pečujeme o zdravotní stav včelstev v celém regionu. Pro všechny včelaře zajišťujeme nákup léčiva a organizujeme povinné léčení včel i následné vyšetření vzorků. Jednou ročně pro ně pořádáme odborné přednášky.

Včely ke svému životu potřebujeme. Hlavní význam včel totiž nespočívá v tom, že nám poskytují med a jiné produkty, nýbrž v jejich schopnosti opylovat hmyzosnubné rostliny. Včely opylují 95 % a jenom 5% ostatní hmyz. Tím je včela i významným indikátorovým organismem pro hodnocení stavu životního prostředí.

Pokud hodnotíme ekonomický přínos včelařství, tak 80–90 % připadá pěstitelům plodin, zemědělcům, sadařům, zahrádkářům a 10–20 % chovateli včel. Vědci kdysi spočítali, že celkový užitek jednoho včelstva pro společnost je 40 000 Kč za rok. Proto patří velký dík všem včelařům, kteří se o včely starají.

Existuje mnoho spolků, ale jen u včelařů není cílem pouze zábava, ale i celospolečenský význam.

Antonín Podhájecký - předseda  
Karel Koutný - jednatel
tel: 737 754 237            
tel: 603 936 227e
email: a.podhajecky@seznam.cz
email: koutny.karel@seznam.cz
https://www.zocsvronov.cz

 

 

 

 

 

Život ve městě

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0