Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Městská galerie

galerieMěstská galerie vznikla rekonstrukcí půdních prostor v budově bývalé školy. Svou činnost zahájila  26. června 1999 v den slavnostního otevření nového náměstí. Za více než dvacet let zde vystavovalo mnoho malířů, fotografů, grafiků, sochařů, řezbářů a jiných umělců. Výstavy se každý měsíc obměňují.Velmi oblíbené jsou pravidelné výstavy Mateřské školky a Základní školy v Třemošnice. Také výstavy pořádané Kulturní komisí Města Třemošnice se těší velké návštěvnosti.

Prostor galerie si mohou pronajmout nejen již známí umělci, ale i ti začínající. Stačí v něčem vynikat, něco zajímavého sbírat, ale hlavně se nestydět ukázat ostatním, co umím.

Návštěvní hodiny:

  • Úterý 13:00 - 17:00 hodin
  • Středa 13:00 - 17:00 hodin
  • Čtvrtek 13:00 - 17:00 hodin
  • Pátek 13:00 - 17:00 hodin
  • Sobota 9:00 - 11:00 hodin

Kontakt:

Víšková Martina
tel. 469 611 136, 

mobil: 732 936 776

e-mail: galerie.tre@seznam.cz

Vstupné:

zdarma

Info pro vystavovatele:

Pronájem:

prostoru galerie - výstava (vybavení galerie zdarma)..... 50,- Kč + DPH/den.
prostoru galerie - kulturní a společenské akce ..... 500,- Kč + DPH/den
vybavení galerie - mimo prostoru galerie (stojany, sítě, clipy) ..... 10,- Kč + DPH/den/ks

Storno poplatek při zrušení termínu výstavy:

  • 4 měsíce před výstavou .....   500,- Kč
  • 3 měsíce před výstavou ..... 1000,- Kč
  • 2 měsíce před výstavou ..... 1500,- Kč
  • 1 měsíc před výstavou .....   2000,- Kč

Výše vstupného:

vstupné do galerie na všechny výstavy ..... zdarma
vstupné na pořádání kulturních akcí (koncertů) v prostoru galerie ..... 30,- Kč/osoba

Plánované výstavy v roce 2021

 

ZÁŘÍ

Výstava výtvarníka pana Pavla Dvořáka - Obrazy

termín: 1. 9. - 25. 9.

vernisáž: ne

Městská galerie třemošnice vás zve na výstavu výtvarníka pana Pavla Dvořáka, čestného člena Sdružění výtvarníků ČR. Výstavu jeho obrazů nazvanou ,,Výběr z tvorby" můžete navštívit od 2. 9. - do 25. 9.

Pavel Dvořák

Narozen v roce 1940 v Humpolci, žije a pracuje v Praze, vzdělání JSŠ, SPŠS, soukromé - akad. mal. prof. J. Šesták (krajina, zátiší), akad. mal. J. horálek (figura, akt).

Ve své realistické tvorbě se převážně zabývá malbou krajiny, městské krajiny, květinových zátišía kresbou a malbou aktu. Především mu učarovala tlimená barevnost zimy a předjaří jeho rodné Českomoravské vysočiny a romantická zákoutí noční Prahy. V poslední době se stále častěji, pro spestření své výtvarné činnosti, věnuje nefigurativní, abstraktní malbě.

ŘÍJEN

Burza oblečení

termín: 1. 25. 10.

Burza oblečení

V říjnu od 1. do 25. října proběhne v městské galerii Burza oblečení, hraček a sezonního sportovního vybavení. Podzimní burza proběhne podobně jako ta jarní. Malou změnou bude navýšení počtu kusů na 200/osobu a můžete nosit i věci pro dospěláky 😊.

Výběr potrvá pět dní a bude probíhat tak, že si označíte vaše zboží nějakými lepítky či štítky s vaší cenou. Zboží i s cenami nám sepíšete na seznam. Budeme rády, když na sepsání zboží použijete námi vytvořený formát seznamu (na jeden řádek – jeden kus zboží), usnadní nám to práci a ušetří čas. Tento seznam si můžete stáhnout z webových stránek galerie, IC Třemošnice, nakopírovat si jej z Třemošnických novinek nebo si jej vyzvednout už vytištěný v galerii a knihovně. Seznam doplníte vašim telefonním číslem a se zbožím nám jej přinesete do galerie. My si od vás zboží převezmeme a bez vaší přítomnosti našpendlíme našimi štítky. Kontakt mezi vámi i námi se tak omezí na minimum. Je to pro vaše i pro naše zdraví 😊.

Prodej zboží bude probíhat také pět dní, samozřejmě za dodržení protiepidemiologických opatření (respirátory, dezinfekce rukou) a omezením počtu nakupujících. Poté zboží zase odšpendlíme a nachystáme pro vrácení.

Vrácení zboží bude probíhat obdobně jako výběr zboží. Vrátíme vám vaše neprodané věci a vyplatíme peníze.

Burzu můžete navštívit dopoledne od 10:00 do 12:00 hodin a odpoledne od 13:00 do 16:00 hodin.

Vybírání: 1., 4 - 7. 10.

Prodej: 8., 11. - 14. 10.

Třídění: 15., 18. - 21. 10.

Vrácení: 22. a 25. 10.

Kontakt pro případné dotazy: Martina Víšková 732 936 776, galerie.tre@seznam.cz.

seznam burza strana 1.pdf (256.69 kB)
seznam burza strana 2.pdf (229.4 kB)

 

LISTOPAD

Výstava obrazů paní Terezy Malé - Obrazy s přírodní tématikou

termín:

vernisáž:

PROSINEC

ZŠ Třemošnice - Adventní výstava

termín:

vernisáž:

 

Ohlédnutí za výstavami roku 2021:

SRPEN

Výstava pana Ladislava Zezuly - Obrazy z Vysočiny

termín: 3. 8. - 28. 8. 

vernisáž: ne

V srpnu vás pozvu do městské galerie na výstavu obrazů restaurátora, pozlačovače, výrobce blondelových rámů, uměleckého malíře Ladislava Zezuly. Výstavu nazvanou Obrazy – krajina Vysočiny si můžete přijít prohlédnout od 3. 8. do 31. 8.

ČERVENEC

Výstava Kulturní komise věnovaná našim hasičům

termín: 7. 7. - 30.7.

vernisáž: ne

Výstava nazvaná Hasiči mezi námi je zaměřena na ukázky fotografií z rekonstrukce hasičárny, práce hasičů ve městě, doplněna výkresy dětí s hasičskou tématikou.

 

Výstava pana Jiřího Machoty a paní Ludmily Rožkové (Švachové)

termín: 17.- 30. 6.

vernisáž: ne

Druhou výstavu pro vás uspořádají pan Jiří Machota a paní Ludmila Rožková (Šachová). Lidé sbírají různé věci. Pan Machota od svého mládí sbírá plyšové medvědy. Odstartoval to medvěd zvaný ,,Placka“, která s ním byla na všech dovolených. Spojil se paní Rožkovou (Šachovou). Ta by vám ráda ukázala svoji sbírku několika desítek retro kočárků pro panenky. Výstava začíná 17. června a potrvá do 30. června. Provozní doba galerie je úterý – pátek od 13:00 do 17:00 hodin, a v sobotu od 9:00 do 11:00 hodin. Výstavu je možné navštívit i v dopoledních hodinách, po předchozí domluvě v Knihovně a IC Třemošnici, email:ic@tremosnice.cz, telefon: 469 611 135.

 

ČERVEN

MŠ - Třemošnice - Tvořivá školka

termín: 1.- 10. 6.

vernisáž: ne

Milí návštěvníci, jsem velice ráda, že vás po tak dlouhé době mohu v červnu zase pozvat do galerie, a to hned na dvě výstavy.

Na první vás pozvou tvořivé děti z a jejich učitelky z MŠ Třemošnice. Výstavu plnou krásných dětských výtvorů a obrázků si můžete přijit prohlédnout od 1. do 10. června.

KVĚTEN

Burza (jen) dětského oblečení

Ohlédnutí za burzou

Milé maminky a tatínci, burza skončila a my bychom chtěly všem účastníkům poděkovat. Nejen za dodržování protiepidemiologických opatření, za trpělivost, a hlavně za to, že většina z vás přinesla zboží označené štítky i sepsaný seznam. Díky tomu proběhla burza hladce, pro všechny bezpečně. Navíc jste nemuseli stát ve frontě (někdy třeba i hodinu, když se vás sešlo více najednou) a čekat na našpendlení. Byla to úspora vašeho času a pro nás to bylo také méně náročné. Proto i další burzy budou probíhat tímto způsobem. Na podzim bychom rády opět rozšířily výběr i na dospělé zboží a navýšily počet kusů, ale to až podle pandemické situlace.

Těšíme se na vás v říjnu Martina Víšková, Vlasta Vašíčková a Klára Zvolská.

Ohlédnutí za výstavami roku 2020

              další výstavy ZRUŠENY

Srpen

p. Pavel Remar - fotografie

termín: 1. - 28. 8.

vernisáž: ne

V srpnu vás do městské galerie pozve fotograf Pavel Remar. Jeho cyklus fotografií nazvaný ,,HAIKU“ můžete navštívit od 1. do 28. srpna.

Mraky a mlhy. Co krajin a tu chvíli už vykouzlili. Macou Bašó (1644-1694)

Tato báseň je hlavní inspirací pro krajinářský soubor fofotografií Pavla Remara. Haiku: původně haikai, hokku, básnická forma, trojverší o 17 slabikách (mórách), které vzniklo osamostatněním hokku - první sloky řazené básně haikai no renga, tj. řazené básně ve styli haikau, která se objevila v Japonsku v 16. století jako inovace (rozvolnění pravidel) starší řazené básně renga známé už od 12. století. Báseň haiku svým rozsahem nutí básníka k pohotovosti a připravenosti vnímat a prožít silný okmažik celou bytostí, aby mohl vtělit do slov rodící se myšlenku dřív, než mu stačí uprchhnout nebo naopak utkvět. Zde můžeme spatřovat paralelu s výtvarnou fotografii. Také ona představuje okamžité zachycení autorova dojmu či nálady z konkrétního výjevu, krátké šlehnutí čisté pravdy a inspirace. Vyjádření smyslu v setině vteřiny, v tomto případě ne slovem, ale obrazem.

 

Červenec

p. Zdeněk Sigmund - Obrazy

termín: 24. 6. - 31. 7.

vernisáž: ne

V červenci si v městské galerii můžete prohlédnout výstavu obrazů malíře, grafika, keramika a spisovatele pana Zdeňka Sigmunda. Výstavu pro vás zrealizoval pan Jaroslav Budera a navštívit ji můžete do 31. 8. 

 Zdeněk Sigmund – malíř, grafik, keramik a spisovatel, nar. 29.10.1924 v Praze

Studoval akademii výtvarných umění v Praze u prof. Otakara Nejedlého, absolvent Pedagogické fakulty v Brně u prof. Vincence Makovského, Bohumila Stanislava Urbana a Eduarda Milena. Absolvoval v roce 1950. Žil v Pardubicích.

Tvořil v Heřmanově Městci. Zemřel 31. ledna 2017 ve věku 92 let.

Červen

MŠ Třemošnice

termín: 2. - 18. 6.

vernisáž: ne

V červnu vás do městské galerie, jako každý rok, pozvou děti a paní učitelky z naší mateřské školky. Připraví pro vás výstavu nazvanou Tvořivá školka. Jejich krásné obrázky a výrobky si můžete přijít prohlédnout od 2. do 12. června.

p. Machota - výstava medvědů - PŘESUNUTO NA 6/ 2021

termín:

vernisáž:

Květen

p. Adámková - Obrazy

 

termín: 13. - 29. 5.

vernisáž: NE

Autorka o sobě

Jmenuji se Zuzana Adámková, rozená Horníková a bydlím v obci Běstvina u Třemošnice. Pocházím z nedalekého města jménem Hlinsko. Nemám vystudovanou žádnou uměleckou školu, ale ekonomickou. Jsem  amatér a vše jsem se naučila sama. Jako malá jsem chodila do výtvarného kroužku a ráda jsem kreslila, což mi zůstalo až do teď.

Začínala jsem kreslit portréty grafickou tužkou. Po nějaké době mě lákala barva, tak jsem začala kreslit pastelkami. Začaly pro mě být málo výrazné, proto jsem sáhla po suchém pastelu. Poslední portrét je nakreslen uhlem, aby černá byla opravdu černá :-).

Mé začátky dle portrétů určitě poznáte a i použité ,,tužky". Stále se učím a zdokonaluji.

Přeji vám příjemnou zábavu. Zuzana Adámková

ZŠ Třemošnice - Výtvarná soutěž - ZRUŠENO

 

Duben

p. Marková - výstava vějířů a drátovaných výrobků - ZRUŠENO

 

ZUŠ Heřmanův Městec - dětská výstava - ZRUŠENO

termín: 10. - 19. 3.

vernisáž: 10. 3. v 16:30 hodin

 

 

Únor:

Výtvarný kroužek při ZŠ - dětská výstava

termín: 4.-14. 2.

vernisáž: 4. 2. v 16:00 hodin

V únoru bude městská galerie patřit šikovným dětem z naší základní školy. Pod vedením své učitelky Mgr. Lucie Kučerové si pro vás nachystaly výstavu, na které se vám pochlubí svými obrázky a výrobky. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý 4. února v 16:00 hodin a přijít se potěšit dětskou kreativitou a šikovností můžete do 14. února. 

Martina Víšková

 

Druhý ročník výtvarně tvořivého kroužku 

Výtvarně tvořivý kroužek je opět určen všem žákům základní školy, kteří rádi kreslí, malují a tvoří. Děti se zde věnují klasické i kombinované kresbě a malbě, grafice, zkouší si práci s netradičními materiály a experimentálními technikami tvorby. V letošním školním roce se nově žáci rozdělili do více skupin podle věku. Dvě skupinky jsou určeny žákům 1. - 3. tříd, kde se děti věnují tvorbě hravěji a objevují, co vše je možné na základě své fantazie s různými materiály vytvořit. Třetí skupinka je zejména pro 4. – 9. třídu. Žáci se zde zdokonalují v technice kreslení a malby podle skutečnosti i fantazie. Nechybí ani jednoduchá grafika, prostorová tvorba a pro zpestření také práce s netradičními materiály a výtvarné experimenty. Kromě zábavy si děti na výtvarném kroužku zlepší motoriku a zručnost. Naučí se pracovat s představivostí i různorodými materiály. Dokáží se vyjadřovat různými výtvarnými technikami v plošné i prostorové tvorbě. Přijďte se podívat na práce dětí z výtvarně tvořivého kroužku a nechte se i Vy inspirovat. 

                                                                                                                                             Mgr. Lucie Kučerová

 

 

Leden:

Kulturní komise - Třemošnické spolčování

termín: 14. - 31. 1.

vernisáž: 13. 1. v 16:00 hodin

V lednu vás do městské galerie, jako každý rok, pozve Kulturní komise města Třemošnice. Jejich letošní výstava má název Třemošnické spolčování. Slavnostní vernisáž proběhne 13. ledna v 16:00 hodin a navštívit ji můžete do konce ledna.

                                      

 

Ohlédnutí za výstavami roku 2019:

Prosinec: ZŠ Třemošnice - Netradiční vánoční stromek

termín: 1. 12. - 18. 12.

vernisáž: 1. 12. v 15:00 hodin

 

 

 

 

Listopad: Miloslav Vidourek - Obrazy

termín: 6. - 27. 11.

vernisáž: ne

Městská galerie Třemošnice vás zve na výstavu obrazů pana Miloslava Vidourka. Výstava potrva od 6. do 27. listopadu.

Miloslav Vidourek - narozen 1972.

Narodil se a žije nedaleko Chotěboře, v malé vesničce v podhůří Železných hor. Maluje ve volném čase téměř celý život, aktivně se zálibě věnuje posledních 15 let, kdy úspěšně prošel několik výtvarných kurzů, kde používané techniky malování zdokonaloval. Úspěšně se účastnil i výtvarných soutěží na různá témata.  Začátky tvorby zahrnují především portréty a akty malované uhlem, ale postupně přešel na akryl a olejomalbu. Nyní se převážně věnuje figurální tvorbě - malování aktů, portrétů a krajinomalbě. Na obrazech jsou záběry z blízkého okolí a jeho oblíbených míst, zejména Šumavy, kde strávil část svého života.  

                                                                                                      Martina Víšková

Září: Kristýna Levin - fotografie

termín: 9. - 27. 9.

vernisáž: 9. 9. v 16:00 hodin

V září vás pozve do městské galerie pozve fotografka Kristýna Levin. Bude to již 2. ročnik charitativni výstavy a tentokrát je věnován Nelince Kočárníkové. Výstavu bude zahájena slavnostní vernisáží 9. září v 16:00 hodin a přijít si prohlédnout zajímavé fotografie ve stylu Dark Art si můžete do 27. září. Během celé výstavy budete také moci finančně malé Nelince na další přispět léčení. Také výtěžek z prodaných fotografií bude věnován jí.

U nás Dark Art není příliš rozšířený, když se však nesměle objevil, spustila se vlna zájmui nepochopení mezi fotografy i grafiky. Můžete ho milovat nebo nenávidět. Darkartová fotografie je vždy alespoň trochu kontroverzní, vyvolává emoce, podněcuje fantazii a představivost, nutí diváka přemýšlet, obsahuje myšlenku či poslání. Zapomeňte na mantinely.

Říjen: Burza podzimního a zimního oblečení

Červenec - Srpen: Ladislav zezula - Obrazy

termín: 9. 7. - 29. 8. 

vernisáž: ne

V průběhu prázdnin vás již po několikáté pozve do městské galerii velice oblíbený

autor obrazů Ladislav Zezula. Výstava nazvaná Obrazy - krajina Vysočiny potrvá

od 8. července do 28. srpna.

Ladislav Zezula

(narozen 17. 11. 1958)

Absolvoval odbornou školu v Hradci Králové a posléze odbornou restaurátorskou

a konzervátorskou školu v Praze. Všechna jeho malířská díla nesou v sobě

výrazné prvky poctivé řemeslné práce starých mistrů. Inspirací k jeho tvorbě se

mu stala převážně krajina Českomoravské vysočiny.

 

Červen:

Galerie v čase

termín: 18. 6. - 4. 7. 

vernisáž: ne

V druhé polovině června vás pozvu na výstavu nazvanou Galerie v čase.  Městská galerie Třemošnice zahájila svoji činnost 26. června 1999 v den slavnostního otevření nového náměstí v Třemošnici. Za dvacet let provozu u nás proběhl velký počet výstav obrazů, keramiky, skla, fotografii, ale také výstavy šperků, oděvů, dřevěných pastik, hraček, květinových aranžmá, patworku, svíček, vánočních ozdob a mnoha jiného. Tradiční výstavy pro vás pořádá kulturní komise města Třemošnice, Mateřská školka Třemošnice, Základní škola Třemošnice a ZUŠ Heřmanův Městec. Prostor u nás dostávání nejen adademičtí umělci, ale také místní výtvarníci - laici, kteří tvoří svá dílka doma, jen pro svoji radost a pro potěchu svých nejblišších.

Kromě výstav se zde pořádalo i několik koncertů a posledních letech zde probíhají dvakrát ročně oblíbené burzy oděvů a sezonního sportovního vybavení.

Postupně se provoz galerie rozšířil i na služby nejen pro turisty. Můžete si tu zakoupit turistické vizitky a známky, magnety, hrníčky a jiné upomínkové předměty, můžete vybírat z velkého počtu pohledů. Z propagačních materiálů a map čerpáte inspiraci kam na výlet, kam na kola nebo kde se dají koupit regionálními produkty v našem okolí. Většina materiálů je vám zdarma k dispozici.

Na výstavě uvidíte nejen fotografie z výstavby máměstí, ale můžete také prolistovat několik kronik zachycujících na fotografiích výstavy z minulých 20 let. Výstava bude probíhat od 18. června do 4. července.

 

Červen:

MŠ Třemošnice - Rok ve školce očima dětí

termín: 3. - 13. 6.

vernisáž: 3. 6. v 16.00 hodin

V první polovině června, a to od 3. do 13. června vás do městské galerie pozvou malí výtvarníci z mateřské školky na výstavu nazvanou Rok ve školce očima dětí. Jako každý rok se vám pochlubí spoustou obrázků a různých výrobků. Jejich výstavu zahájíme vernisáží 3. června v 16:00 hodin.

            

  

 

Duben:

ZŠ Třemošnice - Výtvarná soutěž

termín: 9. - 25. 4.

vernisáž: 9. 4. v 16:00 hodin

Od 8. do 25. dubna bude probíhat výstava prací dětí z naší a okolních základních škol regionu Železné hory. V letošním roce má výstava název Rozesmátý svět a zahájíme ji slavnostní vernisáží 8. dubna v 16:00 hodin.

 

 

 

Březen:

ZUŠ Heřmanův Městec - Výstava prací žáků

termín: 25. 3. - 5. 4. 

vernisáž: 25. 3. v 16:00 hodin

Od 22. března d o 5. dubna můžete navštívit výstavu, kterou pro vás připravily děti ze ZUŠ Heřmanův Městec. Vernisáž proběhne 25. března v 16:00 hodin.

 

 

Únor:

Lenka Chadrabová - Výstava obrazů

termín: 2. 2. - 27. 2.

vernisáž: 2. 2. v 10:00 hodin

V únoru vás do městské galerie zveme na výstavu obrazů Lenky Chadrabové z Třemošnice. Bude zde vystavovat svá díla tvořená převážně technikou olejomalby a kresby suchým pastelem.

Výstavu zahájíme slavnostní vernisáží v sobotu 2. února 2019 v 10:00 hodin a navštívit ji můžete do 27. února.

 

LENKA CHADRABOVÁ – něco z mého života

Narodila jsem se v r. 1976 v Praze. Zde jsem vystudovala OA a bydlela až do 01/2004. Poté jsem se s rodinou přestěhovala do Třemošnice okr. Chrudim a zde žiji dodnes. V r. 2016 jsem vystudovala VOŠ v Čáslavi obor Výrobní a řídící systémy podniku s profilací management personalistika. Pracuji jako administrativní pracovnice ve firmě KOVOLIS HEDVIKOV a.s.

Jak jsem se dostala k malování? Již odmalička jsem ráda něco vyráběla a tvořila. Na střední škole jsem se začala zajímat o esoteriku – léčitelství a tzv. vše mezi nebem a zemí. V době mé mateřské dovolené v r. 2010 jsem se přihlásila na kurz automatické kresby k pí Evičce Motyčkové. Také jsem absolvovala kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou u pí Jany Laštovičkové Grygarové. To mě tenkrát ještě tak nezaujalo, protože na portrét tužkou dle této metody potřebuji 4-5 hodin a na to tenkrát s malými dětmi nebyl čas. Věnovala jsem se proto převážně intuitivní kresbě.

Někdy v r. 2016 jsem s tím ale přestala být spokojená a chtěla jsem se naučit kreslit a malovat běžnými technikami. Začala jsem nejdříve od oblíbených pastelek, kterými jsem kreslila intuitvní kresbu. Poté jsem absolvovala řadu kurzů na pastel, akryl, akvarel, olej - převážně v Serafinu v Praze. Na jednom z kurzů jsem se dozvěděla, že existuje konzervatoř na malbu a kresbu v Ostravě a tak jsem nelenila a přihlásila se tam. Nyní mám za sebou první ročník. Ten jsme začali kresbou zátiší uhlem. Následovala rudka, tvorba koláže, kresba zátiší pastelem, tuší a na závěr „vodohrátky“ s akvarelem.

Ve druhém ročníku jsme začali malovat uměleckými temperami – zatím zátiší a v druhém pololetí nás čeká postava.

Vzhledem k tomu, že jsou děti již větší, mohu se kreslení a malování věnovat naplno. Kreslení a malování mě nabíjí, a pokud kreslím večer, nemohu poté usnout J Ze svých prvních děl jsem již uspořádala výstavu vloni v únoru ve zdejší městské galerii v Třemošnici.

Zde si dovoluji vystavit některá svá další díla malovaná převážně suchým pastelem a olejem. Zcela jistě se nejedná a nějaká extra umělecká díla, ale jde hlavně o radost z tvoření, o kterou bych se zde s vámi ráda podělila.

Leden:

Kulturní komise města - Josef VENZARA - Obrazy Vysočiny

termín: 8. 1. - 31.1.

vernisáž: 8. 1. v 16:00 hodin

VÝSTAVA OBRAZŮ VYSOČINY

Kulturní komise zve všechny příznivce vysočiny a obrázků z ní na výstavu pana Josefa Venzary (1903-1987). Uvidíte krajinky a zátiší malíře, který nevystudoval žádnou uměleckou školu, většinu života působil jako pošťák ve Skutči, hlinsku a krátký čas v Trutnově. vysočinu miloval a zachytil ji na mnoha obrazech. Přijďte shlédnout jeho tvorbu, potěšit se nebo jen podívat. Výstavu zahájíme vernisáží 8. 1. v 16:00 hodin a potrvá do 31. 1.

Mgr. Eva Štolfová

 

 

 

 

Ohlédnutí za výstavami roku 2018:

 

Prosinec:

ZŠ Třemošnice - Vánoce v první republice a dnes

termín: 2. 12. 2018 - 4. 1. 2019

vernisáž: 2. 12. v 15:00 hodin

 

Listopad:

Vladimír Všetečka - obrazy

V listopadu vás do městské galere pozve další člen Tvůrčí skupiny TOLERANCE 14 a to malíř a scénograf Vladimír Všetečka. Výstavu jeho obrazů si můžete prohlédnout od 6. do 29. listopadu.

VLADIMÍR  VŠETEČKA,  nar. 1950

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu, obor „Scénická technika pro divadlo, film a televizi“. V té době byl žákem Quido Fojtíka, Vladimíra Fortina, Oldřicha Lajska a Antonína Čelechovského. Dále pokračoval ve studiích na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, obor „Scénické výtvarnictví“. Zde byl jeho výtvarný názor formován výbornými pedagogy, jako byl Oldřich Smutný, Ladislav Vychodil, Albert Pražák, Miroslav Melena, Michael Romberg či Miloš Ditrich. Tato studia ho připravila nejen na dráhu divadelního scénografa, ale poskytla mu potřebné základy pro vlastní volnou malířskou tvorbu.

Jako scénograf dosud vytvořil 320 scénických a kostýmních výprav jak pro Divadlo Příbram, kde zastával 25 let funkci „Šéfa výpravy“, tak pro řadu dalších českých a moravských divadel, kde hostoval. Jeho scénografická práce byla mnohokrát oceněna na různých přehlídkách, ale sám Všetečka si nejvíce cení toho, že byl dvakrát vyzván k reprezentaci české scénografické tvorby na pražském „Quadriennale“. Vytvořil také řadu výprav k inscenacím loutkovým, z nichž některé sám i režíroval.

Souběžně se scénografií se věnuje intenzivně volné malbě. Je to logický důsledek toho, že práce pro divadlo je činnost výhradně týmová, kde je nutno neustále hledat kompromisy mezi názory režiséra, dramaturga, scénografa a ekonomickými možnostmi konkrétního divadla. Naproti tomu obraz poskytuje malíři zcela svobodný prostor pro vyjádření jeho soukromých názorů a pocitů.

Jeho inspiračními zdroji jsou převážně česká krajina a lidská postava. Tvoří v různě rozsáhlých cyklech ve kterých řeší předem stanovená témata. Všechny tyto inspirační podněty přetváří do vlastních kompozic. Někdy si neodpustí zašifrovat do obrazu svůj konkrétní příběh, někdy je mu doplňujícím zdrojem inspirace i zážitek někoho z jeho okolí. Do svých obrazů často vkládá řád inspirovaný katastrálními mapami a barevnými rytmy přinášenými prostřednictvím leteckých snímků nejen naší krajiny, ale mnohdy i vzdálených krajů. Občas se nevyhýbá ani kontroverzním tématům, jako třeba v cyklu „Řepka pro nové tisíciletí“.

Tato výstava je záměrně průřezem autorovou tvorbou za mnoho let. Všetečka dosud připravil 50 samostatných výstav.  Kromě toho vystavoval mnohokrát na výstavách kolektivních. Jeho práce jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách kromě České republiky také v Německu, Rakousku, Polsku, Belgii, Velké Británii, ve Švýcarsku, v Maďarsku, ve Slovenské republice a ve Francii.

Vladimír Všetečka je členem Nového sdružení pražských umělců, tvůrčí skupiny Tolerance 14, a Sdružení výtvarníků České republiky.  Žije a pracuje v Praze.

Září:

Milan Eberl - obrazy

termín: 4. - 29. 9.

vernisáž: ne

MILAN  EBERL

Narodil jsem se 22. prosince 1950 v 8.30 ráno a tento datum už od počátku symbolizuje antagonismus, který se ve mně tříská. 22. prosince je téměř na Ježíška, takže dárky jsem dostával pod stromeček (i ty narozeninové). Ve mně byl pocit svátků a náboženského klidu. Naproti tomu byl rok 1950. Dva roky před mým narozením rodiče a prarodiče o všechno přišli a politická situace nám nedávala žádné šance. Za vlastnictví fabriky byl můj dědeček zavřen (už před tím byl uvězněn fašisty, kteří mu naštěstí pomoc parašutistům při Heidrichiádě nedokázali, jinak bychom se s bráchou vůbec nenarodili). Od té doby jsme nemohli nikdo nic.
Kája, můj bratr, byl přijat na konzervatoř pro svůj nepřehlédnutelný talent ve hře na housle. Po čtyřech letech potom na AMU. Hrál kromě jiného na naše rodinné housle Eberlovky, které mu daroval dědeček. Ten nás oba dva nasměroval k umění. Káju ke hře na housle, mně k malování. A taky k lásce k přírodě a rybaření.
Já jsem ukončil gymnázium a dělal zkoušky na AVU. Ale nepřijali mě pro velký počet uchazečů. A tak začala velká peripetie mých problémů. Abych nešel na vojnu, dělal jsem dodatečně zkoušky na SZŠ, kde byl profesorem Dr.Vaněk – za Heidrichiády vedoucí skupiny INDRA. Školu jsem dokončil a začal pracovat jako žíhač u pece v ČKD Praha, kam mě vyreklamovali po sedmi měsících vojenské základní služby. Pak jsem udělal zkoušky na SOŠV Hollarovu. Přijali mě tam, i když to byla výběrová škola. Zřejmě přehlédli můj původ a vzali v úvahu mou předešlou dělnickou profesi. Mým profesorem byl akademický malíř R. Klimovič, se kterým jsem udržoval kontakt ještě mnoho let po dokončení školy. V době studia mi říkal, že jsem jediný externista, který udělal tuto školu. Já jsem totiž v té době živil již rodinu a do školy chodil pouze, když jsem měl pocit, že neztrácím čas. Proto jsem také na závěrečnou zkoušku, která měla trvat devět hodin, přišel až na poslední tři hodiny. Měl jsem v sobě pocit, že chci malovat nebo sochařit (já nevím), a tak jsem se několikrát hlásil do ČFVU (Českého fondu výtvarných umělců). Tehdy se přijetí bralo jako náhrada za dokončenou vysokou školu. I když moje práce byly komisí přijaty, já jsem byl pro svůj původ nepřijatelný. A ještě v té době můj bratr emigroval do tehdy "Západního Německa", kde se stal koncertním mistrem Mnichovské filharmonie.
Vyhrál jsem konkurz na výtvarníka GŘ ČEZ a seznámil jsem se s akademickým malířem Krejčíkem, který byl předsedou Krajského svazu výtvarných umělců. Dělal návrhy, já je pak výtvarně zpracovával. Později jsem jeho jménem dělal ty výtvarné návrhy já. Do ČFVU mě přijali až v roce 1989. Tuto organizaci za dva roky zrušili a ani nedali nikomu nic vědět. Na nově ustanovené UVU (Unie výtvarných umělců) mě nepřijali, protože nemám vysokou školu a nejsem proto pro ně vhodným členem. Bez toho, aby se podívali na mé práce. Bylo jim jedno, že na vysokou školu mě nepřijali, protože jsem byl politicky nevhodný.
No, a tak si maluji, řežu, sochařím, kreslím a snažím se přežít. Miluji výtvarnou práci a mám hlavu plnou nových obrazů a soch. Nejlákavější jsou pro mě hudební motivy a portréty. A doufám, že mi zbývá ještě dost času, abych Vám je představil na této výstavě a výstavách dalších. Ve Vašem městě i po celé republice. Možná i mimo ní.

 

Srpen:

Pavel Remar - fotografie

termín: 1. 8. - 30. 8.

vernisáž: ne

V srpnu můžete v městské galerii navštívit výstavu fotografa Pavla Remara. Jeho cyklus fotografií nazvaný Stromovous vás  zavede do klidného a nerušného prostředí bezzásahových lesů Vysočiny a Železných hor. Výstava potrvá od 1. do 30. srpna. 

Pavel Remar

Narozen ve Žďáru nad Sázavou, tamtéž v současné době žije i tvoří, fotografii se věnuje od 12ti let jakožto zapálený autodidakt. V jeho tvorbě dominují obsáhlejší celky vždy spojené nějakou základní jednotící myšlenkou: Vysočina okem Golemovým-cyklus o židovských památkách Vysočiny, Rozmanité smetí aneb z Mistrova života-cyklus zátiší mající přímou souvislost s autorovým životním prostorem, Haiku-krajinářské práce inspirované tradiční japonskou poezií a v neposlední řadě Stromovous.

Samostatné výstavy-Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Třešť, Humpolec, Pelhřimov, Hlinsko, Žďírec nad Doubravou, Broumov, Tábor, Svitavy.

Červenec:

p. Vladimír Fortin, p. Jana Zajacová, p. Stanislava Podaná

termín: 7. 7. - 27. 7.

vernisáž: ne

V červenci vás do městské galerie pozvou hned tři autoři, všichni jsou členy Tvůrčí skupiny TOLERANCE 14. Své obrazy malované různymi výtvarnými technikami, grafiky a akvarely vám představí Vladimír Fortin, Stanislava Podaná a Jana Zajacová. Velmi různorodou výstavu můžete navštívit od 7. 7. do 27. 7. Vstupné zdarma.

Vladimír Fortin

akademický  malíř, profesor

Narozen v Praze v roce 1923, vystudoval obor výtvarná výchova na vysoké škole architektury a na pedagogické fakultě

UK u prof. Cyrila Boudy, Martina Salcmana a Karla Lidického. Vyučoval výtvarnou výchovu na odborných školách a na gymnasiích v Praze. Jako výtvarník se věnoval malbě portrétů, krajin a zátiší. Významnou součástí jeho tvorby jsou

práce v duchu expresivní abstrakce. Vystavoval samostatně doma i v zahraničí, též se skupinou Tolerance, jejímž byl

zakladatelem. Svými pracemi je zastoupen ve fondech kulturních institucí a mnohých soukromých sbírkách. Byl členem Nového sdružení pražských umělců a Sdružení výtvarníků ČR. Vladimír Fortin zemřel v říjnu 2005, in memoriam byl oceněn Světovou unií kultury.

         

Stanislava Podaná

kreativní autorka

Tvoří imaginární, figurální i abstraktní obrazy. Své práce vytváří technikou oleje, akvarelu, pastelu nebo koláže. Významné místo v její poslední tvorbě zaujímá počítačová grafika.Její práce byla představena ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, sv. 11, 1950 - 2003, Pau - Pop (vydalo Výtvarné centrum Chagall v Ostravě).
Od roku 1990 do roku 2014 byla členkou Sdružení výtvarníků ČR, od roku 1993 je členkou skupiny Tolerance 14.
Vzdělání: Střední výtvarná škola v Praze, obor propagace, prof. Eva Fusková. Akademie výtvarných umění, figurální kreslení, ak. malíř Václav Turek. Výtvarná škola Václava Hollara, obor počítačová grafika, prof. Libuše Prudíková.  Ateliér ALF - škola nových technologií a grafické výuky.Soukromé studium: ak. malířka Zdenka Landová, ak. sochař Plaček, ak. sochařka Marie Adamcová.

        

 

Jana Zajacová

grafička

Narozena 29. 7. 1943, žije a pracuje v Praze. Je absolventkou Střední výtvarné školy v Praze na Hollarově náměstí - obor užitá a volná grafika. Zde se, mimo jiné výtvarné discipliny, seznámila s různými grafickými technikami u prof. J. Kaisra a J. Kubičky. Nejvíce ji zaujala technika linorytu - nejdříve černobílý a později barevný. Užívá ruční tisk z jedné desky. Inspiraci čerpá, v lyricky laděných grafikách, hlavně v přírodě. Vystavuje od r.1986 na samostatných a kolektivních výstavách. Je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.

   

Červen:

Kristýna Levinská - fotografie

termín: 19. - 29. 6.

vernisáž: soukromá

Na druhou výstavu, tentokrát fotografií, vás pozve paní Kristýna Levinská. Charitativní výstavu nazvanou DARK ART můžete navštívit do 29. června.

Kristýna Levin


Jsem fotograf v ryzím slova smyslu amatér.*
Věnují se především Dark Art tvorbě.**
Fotím střípky svojí duše a okolní svět, který se v nich občas zaleskne.

*(franc. amateur [amatör], milovník; pův. z lat. amator, milovník od amare milovat), zdroj: WikiPedia

**Dark Art je velmi specifická odnož vizuálního umění kombinující fotografii s výraznými grafickými úpravami, tzv. fotomanipulaci.Temné portréty či postavy vzdáleně připomínající černobílé fotografie aktu, avšak v hávu temnoty, emocí, abstrakce a surrealismu

U nás Dark Art není příliš rozšířený, když se však nesměle objevil, spustila se vlna zájmu i nepochopení mezi fotografy i grafiky. Můžete ho milovat nebo nenávidět. Darkartová fotografie je vždy alespoň trochu kontroverzní, vyvolává emoce, podněcuje fantazii a představivost, nutí diváka přemýšlet, obsahuje myšlenku či poslání. Zapomeňte na mantinely.

Výstavu věnují malému Kubíčkovi, který trpí od narození mozkovou obrnnou. Veškerý finanční výtažek je věnován na jeho léčbu, která je finančně náročná.
A Všem dobrým lidem, kteří se mnou finančně pomáhají z celého srdce děkuji.

MŠ Třemošnice

termín: 5. 6. - 14. 6.

vernisáž: 4. 6. v 16:00 hodin

V červnu vás pozvu do městské galerie na dvě výstavy. První výstavu nazvanou Rok ve školce očima dětí vás pozvou ti nejmenší výtvarníci z naší mateřské školky. Výstavu zahájíme vernisáží 4. června v 16:00 hodin a prohlédnout si ji můžete do 14. června.

 

 

Květen:

ZŠ Třemošnice

termín: 10. 5. - 30. 5.

vernisáž: 9. 5. v 16:00 hodin

Na květnovou výstavu vás pozve naše základní škola. Výstavu prací žáků s názvem „Od jara do zimy“ zahájíme slavnostní vernisáží 9. 5. v 16:00 hodin, výtvarné práce si můžete prohlédnoutdo 30. 5.
 

Březen:

ZUŠ Heřmanův Městec

termín: 8. - 27. 3.

vernisáž: 7. 3. v 16:00 hodin

V březnu od 8. do 26. března vás do městské galerie pozvou menší i věstší výtvarníci ze ZUŠ Heřmanův Městec. Letošní výstavu nazvanou Momo zahájíme slavnostní vernisáží 7. března v 16:00 hodin. Múžete se těšit na tématické občerstvení, hudební vystoupení a prý i na překvapení.

 

Petra Matoušková a Lenka Chadrabová - Obrazy,broušené sklo, keramika, malby na látkách a další tvorba ...

termín: 6. 2. - 2. 3.

vernisáž: 3. 2. v 10:00 hodin

V únoru vás do městské galerie pozvou dvě mladé autorky z Třemošnice. Na výstavě nazvané ,,Obrazy, broušené sklo, keramika a další tvorba vám Petra Matoušková a Lenka Chadrabová představí nejen své obrazy, ale také sklo, keramiku, malbu na látkách, kabelkách a mnoho jiného.

Výstavu zahájíme slavnostní vernisáží v sobotu 3. února v 10:00 hodin a navštívit ji můžete do 2. března.

Leden:  

Kulturní komise - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

termín: 11. 1. - 1. 2 

vernisáž: 10. 1. 

Lednovou výstavu pro vás tradičně připravuje Kulturní komise Města Třemošnice. Tentokrát má jejich výstava název ,,Škola základ života“ . Slavnostní vernisáž proběhne 10. 1. v 16:00 hodin a zavzpomínat na školní léta můžete 1. 2.

 

Únor:

 

PROSINEC:

ZŠ Třemošnice 

termín: 28. 11. 2017 - 3. 1. 2018

vernisáž: 26. 11. v 15:00 hodin

LISTOPAD:

Patchwork Třemošnice

termín: 2. 11. - 23. 11.

vernisáž: 1. 11. v 16:00 hodin

 

ŘÍJEN:

Ivana Fialová - Keramika a Zdeněk Fiala - Fotografie z cest

termín: 7.10. - 27. 10.

vernisáž: 7. 10. v 10:00 hodin

V říjnu vás do městské galerie pozvou manželé Ivana a Zdeněk Fialovi. Paní Ivana bude vystavovat svoji keramiku a pan Zdeněk vám představí své fotografie z cest. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 7. října a prohlédnout si výstavu můžete do 27. října.

ČERVENEC A SRPEN:

Ladislav Zezula - Obrazy

termín:15. 7. - 31. 8.

vernisáž:ne

V červenci a v srpnu si můžete v městské galerii prohlédnout výstavu umělecké malíře, pozlačovače a restaurátora Ladislava Zezuly. Autor se kromě malování zabývá i pozlacováním rámů a výrobou blondelových rámů. Jako restaurátor spolupracoval na záchraně mnoha památkových objektů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Výstava bude průběžně doplňována o další díla a potrvá do 31. srpna.

ZÁŘÍ:

Lenka Houžvičková - Výstava obrazů - olejomalba

termín: 20. 6. - 13. 7.

vernisáž: 17. 6. v 10:00 hodin, v rodinném kruhu a pro pozvané hosty

Srdečně vás zvu na výstavu obrazů – olejomalba od 19.6. – 12.7.2017

 

Výstavu věnuje Lenka Houžvičková roz. Záklasníková vzpomínce a  na památku své maminky Danuši Záklasníkové z Vísky.

 

Po květnu měsíci lásky přichází červen měsíc červenajících se třešní, měsíc kdy se příroda připravuje na letní hojnost a zrání. Letos právě na červen  připravuje malířka Lenka Houžvičková svoji čtvrtou výstavu olejomaleb, jako druhou v pořadí, po loňské velmi úspěšné, v třemošnické galerii.

 

KVĚTEN:

Iva Hauptmanová - Obrazy a Petra Burešová - Fotografie

termín: 9. 5. - 27. 5.

vernisáž: 6. 5. ve 13:00 hodin

V květnu vás do městské galerie pozvou dvě mladé autorky Iva Hauptmanová a Petra Burešová. Iva Hauptmanová nazvala svoji výstavu VÝSTAVA OBRAZŮ "DUŠÍ STÁLE DÍTĚTEM" a  Petra Burešová svoji výstavu fotografií "Dělám co mě jde a baví".Autorky jsou přítelkyně a právě proto se rozhodly vystavovat společně.Vernisáž jejich společné výstavy, na kterou jste srdečně zváni, proběhne v sobotu 6. května ve 13:00 hodin. Výstava potrvá do 26. Května.

 

 

Iva Hauptmanová

narozena 7. 12. 1985

Maminka jí dala do ruky tužku a od té doby se jí nepustila, pouze k tomu přidala štětec, barvy a pero. Po vystudování SUŠG v Jihlavě, získala 4 letou praxi v grafické a polygrafické firmě, po menší mateřské odmlce jí nyní naleznete jak tvoří ve své soukromé firmě IDEA GRAFIK v malém městečku Svratka,

kde se živí grafikou, polygrafií a výtvarnou činností. V Třemošnici bude vystavovat již po páté, jelikož její velikou láskou je tvorba pro děti, v čele výstavy představí své malby s dětskými motivy, které ocení především dětské oči a optimistické duše.

 

Petra Burešová
narozena 1983 v Herálci (takže je mi tolik na kolik se cítím)

Vystudovala jsem UMPRUM sklářská Světlá nad Sázavou, obor broušení skla, nyní je škola přejmenovaná na Akademie Světlá nad Sázavou. Nyní žiji se svoji rodinou ve Svratouchu. Focení mám pouze jako koníček. Dělám co mě jde a baví. Fotit může uplně každý, a všechny fotky můžou být nádnerné. Ať jde o přírodu, portrét, detail. A ať jsou foceny obyčejným foťákem, či nejlepším digitálem, a nebo barevné či černobílé. Záleží jenom na nás.


ČERVEN:

MŠ Třemošnice - Rok ve školce očima dětí

termín: 30. 5. - 14. 6.

vernisáž: 29. 5. v 16:00 hodin

 

 

                                                

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
2
29
2
30
1
1
2
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
4
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
4
17
1
18
1
19
1
20
2
21
1
22
1
23
2
24
1
25
2
26
1
27
2
28
1
29 30
2
31

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

 

Mobilní aplikace

ma

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení.

G-mapy

Katastrální mapa, územní plán,ostatní:

Aplikace GObec

Mobilní rozhlas

Rozpočet města