Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Dotační projekty

Logo

Rekonstrukce chodníku ul. Ke Stadionu a Sportovní v Třemošnici

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012992

Datum zahájení: 17. 4. 2019

Datum ukončení: 31. 7. 2021

Popis

Projekt řeší rekonstrukci chodníků v ulicích Ke Stadionu a Sportovní ve městě Třemošnice, které budou přizpůsobené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jež zvýší bezpečnost dopravy, především pěší, podél místní komunikace, čímž také přispějí ke zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky, centra města i veřejné dopravy pro obyvatele, návštěvníky, dojíždějící za prací a službami i uživatele veřejné dopravy.

Cíle

Cílem projektu je rekonstrukce chodníků v ulicích Ke Stadionu a Sportovní ve městě Třemošnice, které budou přizpůsobené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jež zvýší bezpečnost dopravy, především pěší, podél místní komunikace, čímž také přispějí ke zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky, centra města i veřejné dopravy.

Výsledky

V důsledku projektu je očekáváno zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérovosti ve městě Třemošnice. Dojde k rekonstrukci chodníků v ulicích Ke Stadionu a Sportovní, jež budou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizace projektu tak rovněž přispěje ke zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky, centra města i veřejné dopravy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Další dokumenty k tomuto projektu viz. níže.

 

Logo

Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008766

Stručný popis projektu:

Projekt "Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení" je zaměřen na rekonstrukci bývalé nádražní budovy ve vlastnictví města Třemošnice za účelem vybudování šesti sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Součástí rekonstrukce bude pořízení základního vnitřního vybavení sociálních bytů.

Cíle projektu:

Cílem projektu "Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení" je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Projekt v první řadě vyřeší problémy cílové skupiny, která se v současnosti nachází v bytové nouzi. Pomůže těmto občanům vrátit se do běžného života a zvýšit jeho kvalitu. Současně budou cílové skupině poskytnuty služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi. V Třemošnici a v jejím okolí je v současné době kritický nedostatek lůžek, která by řešila krizové sociální bydlení.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je vestavba bytového domu do prostor bývalé nádražní budovy, kde vznikne šest bytů určených k sociálnímu bydlení. Byty budou disponovat základním vybavením – umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou a sporákem. Díky realizaci projektu vzniknou sociální byty, které umožní osobám z cílové skupiny získat přístup k bydlení, které není založené na komerční bázi a je pro ně nedostupné. Spolu s podporou, kterou cílová skupina získá díky sociálním službám, budou mít osoby z cílové skupiny lepší přístup k životním šancím a příležitostem v oblasti zdravotních služeb, přístupu ke vzdělání ad.

Projekt " Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení" je spolufinancován Evropskou unií.

Další dokumenty k tomuto projektu viz. níže.

 

Logo

Chodník ke hřbitovu Třemošnice - II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009162

Cílem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení k místnímu hřbitovu podél velmi frekventované komunikace č. III/33741. Realizací chodníku bude výrazně zvýšena bezpečnost chodců a přístup bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt „Chodník ke hřbitovu Třemošnice - II. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003666

Cílem realizace projektu je zodolnění stanice základní složky IZS – hasičské zbrojnice vůči nepříznivým dopadům sněhových srážek, orkánů a větrných smrští, masivních námraz a působení extrémního sucha. Zodolnění zbrojnice bude dosaženo rekonstrukcí objektu zbrojnice, neboť stávající jednotkou využívaná část budovy je krajně nevyhovující nejen svou velikostí a dispozicemi, ale především technickým stavem, který způsobuje neodolnost stanice základní složky IZS vůči uvedeným extrémním dopadům počasí.

Projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logo

Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany města Třemošnice

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008399

Cílem realizace projektu je snížení objemu svozu biologicky rozložitelného odpadu.

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci programu Evropské unie "11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020.

 

Logo

Oprava komunikace ul. Příčná, Třemošnice

Identifikační číslo dotace: 117D8220A1572

Projekt "Oprava komunikace ul. Příčná, Třemošnice" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu  "11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+" Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkové výdaje projektu:                                   2 540 513,- Kč

Účast státního rozpočtu (MMR):                          867 511,- Kč

Vlastní zdroje:                                                    1 673 002,- Kč

Termín zahájení realizace:                                      09.08.2019

Termín dokončení (nejpozději):                             09.10.2019

 

Dokumenty k výše uvedeným dotačním projektům:

Popis projektu (Nádraží)

web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,1 kB
Staženo: 254×
Vloženo: 19. 3. 2020

Popis,cíle,výsledky projektu (Zbrojnice)

Popis,cíle,výsledky projektu (Zbrojnice).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,03 kB
Staženo: 327×
Vloženo: 27. 8. 2019

Publicita projektu (Kompostéry)

Publicita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,47 kB
Staženo: 251×
Vloženo: 19. 3. 2020

Publicita projektu (Nádraží),horizontal

plakát_horizontal.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,29 kB
Staženo: 227×
Vloženo: 19. 3. 2020

Publicita projektu (nádraží),vertikal

plakát_vertikal.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,29 kB
Staženo: 185×
Vloženo: 19. 3. 2020

Publicita projektu ul. Příčná (v místě realizace)

Plakát - Publicita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,06 kB
Staženo: 251×
Vloženo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Chodník)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O000806 2018-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 553,86 kB
Staženo: 358×
Vloženo: 23. 4. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (chodníky Ke Stadionu,Sportovní)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O002085 2020-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,76 kB
Staženo: 87×
Vloženo: 21. 7. 2021

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Kompostéry, změna)

Rozhodnuti_o_poskytnuti_dotace__zmena__SFZP_1107552019_115D314010411.pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,19 kB
Staženo: 263×
Vloženo: 24. 10. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Kompostéry)

RDRegistrace_akce_a_Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_SFZP_0282832019_115D314010411.pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,77 kB
Staženo: 262×
Vloženo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Nádraží)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03D000446 2019-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,52 kB
Staženo: 215×
Vloženo: 19. 3. 2020

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Oprava ul. Příčná)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace,sign.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,87 MB
Staženo: 298×
Vloženo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Zbrojnice)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03C000252 2019-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,97 kB
Staženo: 318×
Vloženo: 23. 4. 2019

Rozhodnutí o umístění stavby (Nádraží)

Rozhodnutí o umístění stavby,PM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,6 MB
Staženo: 296×
Vloženo: 19. 3. 2020

Rozhodnutí o umístění stavby (Zbrojnice)

Stavební povolení (20170418),PM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB
Staženo: 252×
Vloženo: 19. 3. 2020

Rozhodnutí o umístění stavby (Zbrojnice),prodloužení

Stavební povolení (20190802),prodloužení,PM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,05 kB
Staženo: 198×
Vloženo: 19. 3. 2020

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
2
27
2
28
2
29
3
30
2
1
4
2
1
3
3
4
4
5
4
6
5
7
4
8
5
9
3
10
3
11
3
12
3
13
4
14
3
15
5
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
5
23
3
24
3
25
4
26
3
27
3
28
3
29
4
30
3
31
2
1
2
2
2
3
3
4
2
5
3
6
2

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní aplikace

ma

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení.

G-mapy

Katastrální mapa, územní plán,ostatní:

Aplikace GObec

Mobilní rozhlas

Rozpočet města