Menu
Město Třemošnice
MěstoTřemošnice
Město Třemošnice

Dotační projekty

 

Název projektu:       Vzduchotechnika ve školní jídelně ve městě TřemošniceVzduchotechnika ve školní jídelně

-----------------------------------------------------------------------------------

Název projektu:                Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ Třemošnice

Místo realizace projektu:   Mateřská škola třemošnice

Realizováno v rámci:         SCLLD MAS Železnohorský region 2016-2023

Výzva:                             Program rozvoje venkova 2021/007

Registrační číslo projektu: 21/007/19210/453/036/001876

Celkové náklady:              2 854 832 Kč

Dotace:                                2 283 864 Kč

Výstupy projektu:

Výsledkem realizace projektu jsou stavební úpravy v následujících MŠ Třemošnice:

1)    Hygienické zařízení pro děti - třída Beruška: 13,51 m2

2)    Šatna a hygienické zařízení pro zaměstnance - třída Jahůdka: 8,23m2

3)    Šatna a hygienické zařízení pro zaměstnance - třída  Hvězdička: 7,54m2

4)    Šatna a hygienické zařízení pro zaměstnance - třída Sluníčko: 8,03m2

5)    Šatna a hygienické zařízení pro zaměstnance kuchyně - třída Beruška: 9,72m2

6)    Hygienické zázemí vedle ředitelny: 4,24m2

Publicita projektu-----------------------------------------------------------------------------------

Logo

Rekonstrukce chodníku ul. Ke Stadionu a Sportovní v Třemošnici

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012992

Datum zahájení: 17. 4. 2019

Datum ukončení: 31. 7. 2021

Popis

Projekt řeší rekonstrukci chodníků v ulicích Ke Stadionu a Sportovní ve městě Třemošnice, které budou přizpůsobené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jež zvýší bezpečnost dopravy, především pěší, podél místní komunikace, čímž také přispějí ke zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky, centra města i veřejné dopravy pro obyvatele, návštěvníky, dojíždějící za prací a službami i uživatele veřejné dopravy.

Cíle

Cílem projektu je rekonstrukce chodníků v ulicích Ke Stadionu a Sportovní ve městě Třemošnice, které budou přizpůsobené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jež zvýší bezpečnost dopravy, především pěší, podél místní komunikace, čímž také přispějí ke zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky, centra města i veřejné dopravy.

Výsledky

V důsledku projektu je očekáváno zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérovosti ve městě Třemošnice. Dojde k rekonstrukci chodníků v ulicích Ke Stadionu a Sportovní, jež budou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizace projektu tak rovněž přispěje ke zvýšení dostupnosti významných cílů každodenní dojížďky, centra města i veřejné dopravy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Další dokumenty k tomuto projektu viz. níže.

-----------------------------------------------------------------------------------

Logo

Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008766

Stručný popis projektu:

Projekt "Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení" je zaměřen na rekonstrukci bývalé nádražní budovy ve vlastnictví města Třemošnice za účelem vybudování šesti sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi. Součástí rekonstrukce bude pořízení základního vnitřního vybavení sociálních bytů.

Cíle projektu:

Cílem projektu "Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení" je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Projekt v první řadě vyřeší problémy cílové skupiny, která se v současnosti nachází v bytové nouzi. Pomůže těmto občanům vrátit se do běžného života a zvýšit jeho kvalitu. Současně budou cílové skupině poskytnuty služby sociální práce, které přispějí k sociální inkluzi. V Třemošnici a v jejím okolí je v současné době kritický nedostatek lůžek, která by řešila krizové sociální bydlení.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu je vestavba bytového domu do prostor bývalé nádražní budovy, kde vznikne šest bytů určených k sociálnímu bydlení. Byty budou disponovat základním vybavením – umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou a sporákem. Díky realizaci projektu vzniknou sociální byty, které umožní osobám z cílové skupiny získat přístup k bydlení, které není založené na komerční bázi a je pro ně nedostupné. Spolu s podporou, kterou cílová skupina získá díky sociálním službám, budou mít osoby z cílové skupiny lepší přístup k životním šancím a příležitostem v oblasti zdravotních služeb, přístupu ke vzdělání ad.

Projekt " Proměna bývalé nádražní budovy v objekt sociálního bydlení" je spolufinancován Evropskou unií.

Další dokumenty k tomuto projektu viz. níže.

-----------------------------------------------------------------------------------

Logo

Chodník ke hřbitovu Třemošnice - II. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009162

Cílem projektu je výstavba chodníku a veřejného osvětlení k místnímu hřbitovu podél velmi frekventované komunikace č. III/33741. Realizací chodníku bude výrazně zvýšena bezpečnost chodců a přístup bude přizpůsoben osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt „Chodník ke hřbitovu Třemošnice - II. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií.

Logo

-----------------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003666

Cílem realizace projektu je zodolnění stanice základní složky IZS – hasičské zbrojnice vůči nepříznivým dopadům sněhových srážek, orkánů a větrných smrští, masivních námraz a působení extrémního sucha. Zodolnění zbrojnice bude dosaženo rekonstrukcí objektu zbrojnice, neboť stávající jednotkou využívaná část budovy je krajně nevyhovující nejen svou velikostí a dispozicemi, ale především technickým stavem, který způsobuje neodolnost stanice základní složky IZS vůči uvedeným extrémním dopadům počasí.

Projekt „Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH Třemošnice, JPO II“ je spolufinancován Evropskou unií.

-----------------------------------------------------------------------------------

Logo

Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany města Třemošnice

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008399

Cílem realizace projektu je snížení objemu svozu biologicky rozložitelného odpadu.

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci programu Evropské unie "11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020.

 

Logo

-----------------------------------------------------------------------------------

Oprava komunikace ul. Příčná, Třemošnice

Identifikační číslo dotace: 117D8220A1572

Projekt "Oprava komunikace ul. Příčná, Třemošnice" je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu  "11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+" Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkové výdaje projektu:                                   2 540 513,- Kč

Účast státního rozpočtu (MMR):                          867 511,- Kč

Vlastní zdroje:                                                    1 673 002,- Kč

Termín zahájení realizace:                                      09.08.2019

Termín dokončení (nejpozději):                             09.10.2019

 

Dokumenty k výše uvedeným dotačním projektům:

Popis projektu (Nádraží)

web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,1 kB
Staženo: 387×
Vloženo: 19. 3. 2020

Popis,cíle,výsledky projektu (Zbrojnice)

Popis,cíle,výsledky projektu (Zbrojnice).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,03 kB
Staženo: 540×
Vloženo: 27. 8. 2019

Publicita projektu (Kompostéry)

Publicita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,47 kB
Staženo: 391×
Vloženo: 19. 3. 2020

Publicita projektu (Nádraží),horizontal

plakát_horizontal.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,29 kB
Staženo: 354×
Vloženo: 19. 3. 2020

Publicita projektu (nádraží),vertikal

plakát_vertikal.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,29 kB
Staženo: 301×
Vloženo: 19. 3. 2020

Publicita projektu (Rekonstrukce v MŠ)

Plakát povinné publicity.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,29 kB
Staženo: 159×
Vloženo: 3. 1. 2023

Publicita projektu ul. Příčná (v místě realizace)

Plakát - Publicita.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,06 kB
Staženo: 392×
Vloženo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Chodník)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O000806 2018-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 553,86 kB
Staženo: 497×
Vloženo: 23. 4. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (chodníky Ke Stadionu,Sportovní)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03O002085 2020-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,76 kB
Staženo: 227×
Vloženo: 21. 7. 2021

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Kompostéry, změna)

Rozhodnuti_o_poskytnuti_dotace__zmena__SFZP_1107552019_115D314010411.pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,19 kB
Staženo: 398×
Vloženo: 24. 10. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Kompostéry)

RDRegistrace_akce_a_Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_SFZP_0282832019_115D314010411.pdf.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 992,77 kB
Staženo: 404×
Vloženo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Nádraží)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03D000446 2019-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 292,52 kB
Staženo: 352×
Vloženo: 19. 3. 2020

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Oprava ul. Příčná)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace,sign.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,87 MB
Staženo: 464×
Vloženo: 20. 9. 2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Zbrojnice)

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03C000252 2019-1 EP3.PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 287,97 kB
Staženo: 446×
Vloženo: 23. 4. 2019

Rozhodnutí o umístění stavby (Nádraží)

Rozhodnutí o umístění stavby,PM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,6 MB
Staženo: 596×
Vloženo: 19. 3. 2020

Rozhodnutí o umístění stavby (Zbrojnice)

Stavební povolení (20170418),PM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,84 MB
Staženo: 459×
Vloženo: 19. 3. 2020

Rozhodnutí o umístění stavby (Zbrojnice),prodloužení

Stavební povolení (20190802),prodloužení,PM.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,05 kB
Staženo: 336×
Vloženo: 19. 3. 2020

Město

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
2
31
1
1
2
2
3
1
4 5
1
6
2
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
3
13
1
14 15
4
16
17 18
2
19
2
20
2
21
1
22
5
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
2
29
2
30

Náš region

logo

Dotační projekty

Loga

Dotační projekty:

Město Třemošnice k financování projektů využívá finanční prostředky z fondů Evropské únie. 

Podrobnější informace:

Koronavirus

Na výše uvedeném odkazu najdete všechny aktuální informace ke COVID-19.

Stav COVID-19 v Třemošnici a okolí

 

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0